Bjeloglavi supovi i druge ptice na kvarnerskim otocima

posted in: Ptice i okoliš, Vijesti | 0

Udruga Biom i Javna ustanova Priroda sredinom veljače 2019. zajednički su provele monitoring bjeloglavih supova na području kvarnerskih otoka. U dvodnevnom obilasku brodom zabilježena su 104 aktivna gnijezda bjeloglavih supova. Uz gnijezda bjeloglavih supova, bilježene su i ostale ptice te su zabilježena i 3 već poznata para surih orlova (od svega 30-ak gnijezdećih parova u Hrvatskoj) te 5 parova sivih sokolova (od procijenjenih 100-ak gnijezdećih parova u Hrvatskoj). Na otoku Svetom Grguru zabilježena je sova ušara, a prilikom plovidbe uz obale Cresa zabilježena je i jedna jedinka riđogrlog gnjurca, naše malobrojne preletnice i zimovalice. Posebno su nas razveseljavali mnogobrojni zidarčci koji zimuju na liticama kvarnerskih otoka.

Bjeloglavi sup s materijalom za gnijezdo u kljunu
Bjeloglavi sup u letu
Parenje surih orlova
Suri orao u letu
Sivi sokol
Sup na gnijezdu – nije ga lako uočiti
Sivi sokol u uobičajenoj pozi na stijenama iznad mora

Vezane vijesti

Leave a Reply