Hrvatska potpisala memorandum koji će omogućiti veću razinu zaštite ptica grabljivica

Nedavno je potpisan memorandum o zaštiti ptica grabljivica između više desetaka država. Prenosimo dijelove teksta objavljenog na stranicama Ministartsva zaštite okoliša i prirode, a o samom memorandumu ćemo još pisati.

Memorandumom se, između ostalog, državama potpisnicima omogućuje lakše financiranje projekata očuvanja ptica grabljivica i njihovih staništa. Osigurava se i bolja međunarodna suradnja između država potpisnica, kao i angažiranje međunarodno priznatih stručnjaka za zaštitu ptica na realizaciji projekata. To će omogućiti da se u Hrvatskoj realizira još više projekata poput onih na otoku Cresu, gdje se u ornitološkom rezervatu provodi monitoring bjeloglavih supova te se grade novo oporavilište za te ptice i centar za posjetitelje.

Memorandum je s pripadajućim Akcijskim planom donesen u okviru Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja. Glavni cilj je stvaranje preduvjeta za održavanje povoljnog stanja očuvanosti ptica grabljivica rasprostranjenih na području afričko-euroazijske regije kako bi se spriječio pad populacije. Memorandumom je obuhvaćeno 76 vrsta ptica grabljivica i sova te ga je potpisalo 55 država.

Izvor: Hrvatska potpisala memorandum koji će omogućiti veću razinu zaštite ptica grabljivica | Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Leave a Reply