Objavljen Atlas ptica gnjezdarica grada Zagreba

posted in: Vijesti, Znanost | 0

U ožujku 2016. godine Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) izdala je Atlas ptica gnjezdarica grada Zagreba, koji objedinjuje podatke od 2003. do 2015. godine. Na području Zagreba ukupno je zabilježeno 100 vrsta ptica gnjezdarica, među kojima su najbrojnije pjevice s 57 vrsta. Osim njih, zabilježeno je 6 vrsta grabljivica, 7 vrsta djetlića, 16 vrsta ptica močvarica te još 14 vrsta iz drugih porodica, kao što su golubovi, kukavice i sove. Iako je većina vrsta ptica gnjezdarica zabilježenih u gradu široko rasprostranjena, neke su uključene u Crvenu knjigu ugroženih ptica Hrvatske: mala čigra (Sterna albifrons), patka gogoljica (Netta rufina), sivi sokol (Falco peregrinus) i kosac (Crex crex).

Zeleni otoci u gradu, kao što su Maksimir, Jarun, Savica, Bundek i Tuškanac prednjače s brojem zabilježenih vrsta s čak više od 30 vrsta po lokalitetu. U neposrednoj blizini Zagreba nalazi se i područje važno za očuvanje ptica, lokacija Sava kod Hrušćice, koje obuhvaća tok rijeke Save i obližnje šljunčare. Posebno stanište predstavljaju i gradska groblja jer osim visokih stabala, ona imaju i bogat sloj grmlja koji često nedostaju u drugim parkovima, a značajan je i udio crnogoričnih stabala.

Atlas ne predstavlja konačan popis vrsta u Zagrebu jer osim gnjezdarica u gradu borave i druge vrste ptica, one na selidbi ili zimovanju.

Na Internet stranicama HAOP-a nalazi se aplikacija „Atlas ptica gnjezdarica grada Zagreba“ na kojoj pomoću GIS preglednika možete vidjeti koje ptice gnjezdarice su prisutne u vašem kvartu. Atlas se može preuzeti i u PDF-u.

Ivana Šarić, Udruga BIOM

Atlas gnjezdarica grada Zagreba

Preuzmi (PDF, Unknown)

Vezane vijesti

Leave a Reply