Kako klimatske promjene utječu na česte vrste ptica

Novo istraživanje potvrdilo je da su česte vrste ptica dobri indikatori prijetnji uzrokovanih klimatskim promjenama. Dobiveni podaci pokazuju koherentnost značajnih promjena kod vrsta koje su prilagođene hladnijem podneblju. Trendovi od Europe do SAD-a se poklapaju, kao što su znanstvenici i pretpostavili.

Možda ste već upoznati s glasanjem palčića (Troglodytes troglodytes) veoma glasne male ptice. Čest u mnogim vrtovima, skačući s grančice na grančicu, poznat je po svojoj nemirnoj prirodi.

Prema novom istraživanju objavljenom u časopisu Science journal, ova mala ptica šalje veliku poruku.

Internacionalni tim istraživača pod vodstvom Durham University, UK, a uključujući i znanstvenike iz RSPB-a (BirdLife partner u Ujedinjenom Kraljevstvu) i BirdLife International-a, pokazao je da su populacije čestih vrsta ptica glasnici klimatskih promjena, koji izrazito reagiraju na promjene u temperaturama.

Klimatske promjene utječu različito na različite vrste životinja: životinje prilagođene na život u toplom podneblju nose se bolje s promjenama od životinja koje su prilagođene na život u hladnom podneblju. U Europi se broj jedinki vrsta poput palčića (Troglodytes troglodytes) povećava u sjevernim dijelovima kontinenta, gdje zime postaju blaže ali se njegov broj smanjuje u južnim državama, gdje ljeta postaju sve toplija i suša.

Britanska populacija crvenooke grmuše (Sylvia undata) se povećala osmerostruko od ranih 1980-tih dok se španjolska populacija iste vrste smanjila, kako je i predviđeno u skladu s promjenama vremena i preferencijama ove vrste.

Vodeći autori istraživanja, Dr Stephen Willis i Dr Philip Stephens sa Sveučilišta u Durham-u vjeruju da rezultati istraživanja ukazuju na konstantni odgovor populacija ptica na klimatske promjene na oba kontinenta. Dr. Willis izjavio je da ovo istraživanje doprinosi razumijevanju mjesta gdje klimatske promjene utječu na populacije ptica ali i razloge promjena unutar populacija čestih vrsta ptica. Potrebno je naglasiti da ove promjene također mogu biti rezultat i drugih faktora kojima su ptice izložene poput gubitka staništa i intenzifikacije poljoprivrede.

Rezultati ovog istraživanja potvrdili su pretpostavku kao i prethodno mnogi drugi dokazi da su mnoge vrste ptica već pod utjecajem klimatskih promjena, većinom negativno. Dr Stuart Butchart, znanstveni direktor BirdLife International-a naglašava da je ovo dodatno upozorenje da su potrebne hitne akcije kako bi se smanjile klimatske promjene, te kako bi se priroda i ljudi tim promjenama prilagodili.

 

Preuzeto sa BirdLife International 

Palčić (Troglodytes troglodytes)
Palčić (Troglodytes troglodytes)

Vezane vijesti

Leave a Reply