Nova publikacija BirdLife-a: European birds of conservation concern

BirdLife International nedavno je izdao publikaciju “European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities” (Ptice od važnosti za očuvanje u Europi: populacije, trendovi i odgovornost zemalja). U ovoj su publikaciji sakupljeni statusi ugroženosti 541 divlje vrste ptica u 50 europskih zemalja i područja (na temelju IUCN-ovog Crvenog popisa iz 2016. i novih taksonomskih saznanja), a svrha joj je pomoći nacionalnim vladama da lakše odrede vrste koje hitno zahtijevaju pozornost i zaštitu.

Ptice ne poznaju granice – ova uzrečica posebno je relevantna za Europu gdje se većina od 540 redovitih vrsta ptica pojavljuje u više od jedne zemlje, a pojedine zemlje u prosjeku broje oko 200 vrsta gnjezdarica. Prema tome, nije uvijek očigledno koja zemlja mora preuzeti najviše odgovornosti za očuvanje, zaštitu ili obnavljanje određenih vrsta.

1994. prva sveobuhvatna procjena statusa ugroženosti svih divljih svojti ptica u Europi pokazala je da je 38% vrsta u nepovoljnom stanju – one su proglašene Vrstama od važnosti za očuvanje u Europi (Species of European Conservation Concern – SPECs). Desetljeće kasnije, druga je procjena otkrila da se situacija pogoršala, a 43% vrsta kvalificirano je kao SPEC. Treća procjena je trenutno u fazi objavljivanja i stoga podaci još nisu dostupni (premda, očekivano, slični su prethodnima). Međutim, najnovije izdanje Crvenog popisa ptica Europe pokazuje da je 70 europskih vrsta ptica svrstano u kategoriju globalno ugroženih, za razliku od 40 vrsta iz 2004.

Ova je publikacija objavljena 20. svibnja, dan prije 25. godišnjice direktiva o zaštiti prirode EU[1] koji se obilježava 21. svibnja, na dan koji je ujedno proglašen prvim službenim „Europskim danom Nature 2000“[2].

Publikacija “European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities” dostupna je na slijedećoj poveznici:

http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/European%20Birds%20of%20Conservation%20Concern_Low.pdf

Uz opise metodologije skupljanja podataka i procjene statusa ugroženosti većinu ovog izdanja čine prikazi stanja i trendova populacija po pojedinim zemljama Europe, a ptice su u tablicama razvrstane prema statusima populacije (gnjezdarice, zimovalice).

 

[1] Direktiva o pticama EU (2009/147/EC) i Direktiva o staništima EU (92/43/EEC), Bernska konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa, Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (CMS), Sporazum o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA)

[2] Europski dan Nature 2000 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/EUnatura2000day/index_en.htm

 

Izvor: BirdLife.org

Vezane vijesti

Leave a Reply