WWF – Prebrojano 750 orlova belorepana duž celog toka Dunava tokom prvog međunarodnog zimskog cenzusa

WWF Srbija piše o nedavno održanom prebrojavanju orla štekavca (lat. Haliaeetus albicilla, srp. belorepan) duž Dunava. Jedna od najvažnijih oblasti za belorepana u dunavskom slivu nalazi se na tromeđi između Srbije, Mađarske i Hrvatske gde je uočeno 200 jedinki. Očuvanje … Continued