Patka njorka (Aythya nyroca)

posted in: Vijesti, Znanost | 0

Patka njorka (Aythya nyroca) je naša brojna gnjezdarica močvarnih područja. Rasprostranjena je u južnoj i istočnoj Europi i Aziji. Gnijezdi u gustim trščacima i drugoj vodenoj vegetaciji, a gnijezda gradi na tlu blizu vode ili iznad vode na plutajućim platformama napravljenima od vodene vegetacije. U gnijezdu obično ima 6-12 jaja. Mužjak nakon parenja napušta ženku koja sama inkubira jaja i brine se o mladuncima. Mladunci su potrkušci te ubrzo napuštaju gnijezdo i zajedno sa ženkom traže hranu. Hrane se biljnom hranom, uglavnom sjemenkama vodenog bilja te raznim beskralježnjacima i sitnim ribama. Patke njorke se često mogu vidjeti kako zaranjaju i traže hranu ispod površine vode, što ne čudi obzirom da pripadaju u grupu patki ronilica. Ova fotografija uslikana je prilikom terena na Crnoj Mlaci.

Patka njorka - Aythya nyroca by BIOM

Vezane vijesti

Leave a Reply