ptice.net karta s istraživanjima i područjima

posted in: Ptice i okoliš, Vijesti | 1

Na ptice.net dodana je karta koja omogućuje prikaz više slojeva i kartografskih podloga. Karti se pristupa u dvije veličine, velika preko cijelog ekrana ili u manjoj veličini unutar ostatka stranice.

Trenutno dostupne podloge su topografska karta Hrvatske (1:25000), digitalni ortofoto (2011. god, 1:5000) te zadana karta, Thunderforest Landscape. Na odabranu osnovnu podlogu možete birati razne slojeve, koji su trenutno podijeljeni u dvije grupe: “Istraživanja ptica” i “Zaštićena područja”.

U grupi slojeva “Istraživanja ptica” nalaze se kartografski prikazi ploha i točaka za razna istraživanja ptica, prvenstveno za praćenja stanja (monitoringe). S obzirom na niz praćenja stanja koje provode udruge, institucije i pojedinci, ovdje su predstavljeni slojevi onih programa monitoringa u koje se mogu uključiti svi zainteresirani građani i institucije. Trenutno su dostupni slojevi za Zimsko prebrojavanje ptica vodarica te za Monitoring piljaka i lastavica u Hrvatskoj.

U grupi slojeva “Zaštićena područja” nalaze se slojevi koji prikazuju zaštićena područja raznih kategorija sukladno Zakonu o zaštiti prirode (sloj “Zaštićena područja”) te područja ekološke mreže Natura 2000 (slojevi “Područja značajna za očuvanje divljih ptica” te “Područja značajna za očuvanje drugih divljih vrsta i njihovih staništa”).

U budućnosti će karta dobivati razne druge slojeve. Za sve komentare i sugestije javite nam se na ptice@biom.hr

Karta za ptice.net

  1. facebook-profile-picture

Leave a Reply