Svjetski dan ptica selica: Zdrav planet za ptice selice i ljude

posted in: Ptice i okoliš, Vijesti | 0

 

Na svom se dugom putovanju ptice selice suočavaju s mnogim prijetnjama. Njihovi međukontinentalni selidbeni putevi sadrže ključna odmarališta koja pticama pružaju neophodan odmor i izvor hrane prije nego nastave putovanje. 10. svibnja u preko 70 zemalja diljem svijeta obilježava se Svjetski dan ptica selica, a ove je godine naglasak stavljen na međunarodnu suradnju s ciljem zaštite ptica selica i njihovih staništa za boljitak čovječanstva. Ove je godine tema „Njihova budućnost je naša budućnost – Zdrav planet za ptice selice i ljude“ koja se naslanja na Ciljeve održivog razvoja UN-a.

Milijuni ptica godišnje migriraju između kontinenata duž svojih selidbenih puteva. Tako primjerice ptice iz svojih gnijezdećih staništa u Europi odlaze u toplija područja bogata hranom u subsaharskoj Africi. Neke od tih ptica bilježe najveće padove brojnosti ikad. Diljem svijeta prijetnju im predstavlja gubitak staništa, uzrokovan prenamjenom zemljišta i intenzifikacijom poljoprivrede kao i krivolov. Europska populacija kritično ugrožene grlice smanjila se za gotovo 90% od 1970-ih, a izvan EU više od 90% između 1980. i 2014.

Gubitak staništa na odmorištima duž američke obale Atlantskog oceana uzrok je naglog smanjenja sjevernoameričke gnijezdeće populacije hrđastog žalara za 80% od 2010.

 

Hrđasti žalari u preletu iznad Porsanger Fjorda na sjeveru Norveške | Foto: © Peter Prokosch/Grid Arendal

 

Bradnee Chambers, izvršna tajnica Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (CMS) kaže: „ Planet se ubrzano mijenja, a staništa se ptica smanjuju duž globalnih selidbenih puteva. Moramo brinuti o ekosustavima koji održavaju sav život na Zemlji. Ako se obvežemo na održivi razvoj i očuvanje staništa koja dijelimo s pticama selicama, koristi će imati i životinje i ljudi, jer njihova budućnost naša je budućnost.“

Globalno ugrožene vrste kao što je veliki žalar, tokom selidbe odmaraju se na Žutom moru. Prenamjena zemljišta i gubitak staništa desetkovali su poplavne močvare Žutog mora i ugrozili selidbu 50 milijuna ptica močvarica. Takva su staništa od iznimne važnosti za ptice selice te ih sve više država nastoji upisati na UNESCO-v popis Svjetske baštine. Najnoviji primjer je Kina, koja je na popis prijavila 14 područja uz Žuto more.

Za postizanje UN-ovih Ciljeva održivog razvoja nužni su sigurni propisi o korištenju zemljišta, a kopnene su ptice odličan indikator promjena u načinu korištenja zemlje. Zaštitom ptica i njihovih staništa doprinijelo bi se očuvanju ostalih vrsta flore i faune bez ometanja ekonomskog rasta.

Jacques Trouvilliez, izvršni tajnik Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA) kaže: „ Ptice selice poput patke pupčanice, koje se u afričkom Sahelu love iz nužnosti, vrlo su bitan izvor hrane lokalnom stanovništvu. Poticanje lokalnih zajednica na održive načine lova te očuvanje ptica močvarica i njihovih ugroženih staništa ključni su aspekti AEWA-inih aktivnosti u Africi.“

Zdravlje je također bitna odrednica ljudskog razvoja. Strvinari, neprocjenjivo važne vrste kao čistači, izumiru zabrinjavajućom brzinom. 90% smrtnih slučajeva strvinara u Africi posljedica su trovanja i trgovine zbog tradicionalne medicine. Danas 75% strvinara Starog svijeta naginje izumiranju.

CMS predvodi razvoj Akcijskog plana za 15 vrsta strvinara u Africi, Europi i Aziji u preko 120 zemalja. Plan kojeg koordinira organizacija Raptors MOU predat će se na usvajanje na slijedećoj CMS-ovoj Konferenciji zemalja potpisnica (COP12), koja se održava u listopadu ove godine u Manili. Ondje će države partneri odlučivati i o sustavima održivih načina poljoprivrede te o mjerama smanjenja lova na ptice selice. Na dnevnom će se redu naći i pravilnici o korištenju zemljišta koji ne štete okolišu i ljudima te pridonose održavanju bioraznolikosti. Očuvanje ptica selica i staništa o kojima ovise bitno je za osiguravanje budućnosti sveukupnog života na Zemlji.

Preuzeto s: cms.int

Službena stranica Svjetskog dana ptica selica

Događanja povodom Svjetskog dana ptica selica

 

Vezane vijesti

Leave a Reply