Projekt ČIGRA

  U utorak, 4. srpnja u Slovenskoj Bistrici održana je svečanost potpisivanja ugovora o sufinanciranju projekta “Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave (ČIGRA)” iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V – A … Continued

Zaštita ptice: Hrvati i Slovenci zajedno u misiji za opstanak tetrijeba – Gorski kotar / Novi list

Novi List je donio priču o prijavi projekta kojem je cilj repopulacija tetrijeba u šume Gorskog kotara na INTERREG natječaj. Prema Zakonu o zaštiti prirode, repopulacija je nadodavanje jedinki u postojeću populaciju neke vrste na nekom području u svrhu postizanja … Continued