Udruga BIOM i hokejaši “Medveščaka” izrađivali kućice za ptice

U subotu, 20.2.2016. godine, zaposlenici Udruge BIOM su zajedno s hokejaškim klubom “Medveščak” i članovima njihovog Kids kluba izrađivali kućice za ptice, šišmiše, ježa i hotel za kukce. U dva sata, koliko je trajala akcija, nastalo je stotinjak kućica u … Continued

Uloga ptica u integriranoj proizvodnji voća

Tradicionalni nasadi voćaka iako imaju manji ukupni prinos od suvremenih te je izvođenje agrotehničkih radova napornije, ističu se većom biološkom raznolikosti te ekološkom ravnotežom, kako u nasadu, tako i oko njega. Same voće imaju veće habituse koji omogućuju gniježđenje raznim … Continued