Postoji više raznih načina kako i vi možete doprinijeti zaštiti ptica. Modeli vašeg angažmana mogu biti tako da se uključite neke od programa praćenja stanja ptica, programe pomoći pticama ili da se uključite u rane druge volonterske akcije poput prstenovačkih kampova ili restauracija staništa.