UPUTE ZA PREBROJAVANJE GAČACA (Corvus frugilegus)

Opis vrste: Gačac (Corvus frugilegus) je ptica iz porodice vrana (Corvidae). Sličan je srodnoj sivoj vrani (Corvus cornix), ali za razliku od nje cijelo ruho gačca je u potpunosti sjajno crno. Gačac je sličan i gavranu, ali je od njega puno manji i jedino gačac ima svijetlu bazu kljuna. Gačci i gavrani također ne gnijezde na istim mjestima, ali se u kolonijama gačaca mogu naći i gnijezda sivih vrana. Gačac je ime dobio po tome što su mu noge iznad „koljena“ prekrivene perjem, a to podsjeća na gaće. Gnijezdi se u kolonijama koje se uglavnom nalaze u gradskim parkovima, a ponekad na stablima na mozaičnim poljoprivrednim površinama. Gniježđenje započinje već u ožujku, prije nego drveće prolista.

Vrijeme prebrojavanja: druga polovina ožujka i travanj, najbolje u prijepodnevnim satima. Potrebno je obaviti jedan obilazak godišnje.

Metoda: Potrebno je pregledati sva potencijalna mjesta za gniježđenje te pronaći kolonije. Kolonije je obično lako pronaći jer su gnijezda velika (u prosjeku 40 cm široka i 30 cm visoka) i smještena su na gornjim granama visokog drveća, a gačci su vrlo glasne ptice koje bukom privlače pozornost na sebe. Pregled stabala i kolonija poželjno je raditi uz pomoć dalekozora. Nakon lociranja kolonije, potrebno je kroz minimalno 15 minuta prebrojavanja utvrditi koliko u koloniji ima aktivnih gnijezda, tj. gnijezda koje ptice posjećuju te koliko ima odraslih ptica prisutnih na koloniji. Podaci se upisuju u obrazac koji se nalazi u prilogu.

Preuzmi (DOCX, Unknown)

Ispunjeni obrazac pošaljite na vrste@dzzp.hr ili Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička 80/7, 10 000 Zagreb. Podatke o opažanjima možete upisati izravno u digitalni obrazac dostupan na: http://213.202.106.36/limesurvey/index.php/survey/index/sid/714331/newtest/Y/lang/hr
U tom slučaju nije potrebno dodatno obrazac mailom ili poštom.

Odrasli gačac
Odrasli gačac

 

 

Kolonija gačaca
Kolonija gačaca, gnijezda su velika i uglavnom se nalaze pri vrhu stabala. Vrlo se lako uočavaju, pogotovo prije nego drveće prolista.

 

 

gavran
Gavran (Corvus corax)

 

 

siva vrana
Siva vrana (Corvus cornix)

 

Luka Basrek i Vlatka Dumbović Mazal, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, 2016