Sporazum o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA) (eng.Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) najveći je sporazum u sklopu Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (CMS). Obuhvaća 118 država od kojih su 63 potpisnice Sporazuma. Republika Hrvatska potpisnica je ovog Sporazuma od 2000. godine (NN-MU 06/00).

Cilj Sporazuma je očuvati migratorne ptice močvarice i njihova staništa na čitavom području selidbenih puteva.

AEWA obuhvaća 255 vrsta ptica selica koje su ovisne o močvarama u barem jednom dijelu svog godišnjeg ciklusa, a uključuje plijenore, gnjurce, pelikane, vrance, čaplje, rode, kokošice, ibise, žličarke, plamence, patke, guske, labudove, ždralove, ćurline, galebove, čigre, njorke, fetone, brzane, pa čak i južnoafričke pingvine.

Više područja u Hrvatskoj ima međunarodnu važnost kao staništa za migratorne ptice močvarice, dok su hrvatske populacije pojedinih vrsta npr. patke njorke, morskog vranca i malog vranca te crne rode značajne su na europskom nivou.

Zaštita migratornih ptica zahtjeva suradnju među državama a AEWA predstavlja platformu na koji se odvija suradnja i koordinacija međunarodnih aktivnosti. Djelovanje Sporazuma provodi se temeljem Akcijskog plana, koji obuhvaća smjernice potrebne za zaštitu vrsta i staništa, upravljanje ljudskim djelatnostima, istraživanje i monitoring te edukaciju.

Tajništvo Sporazuma koordinira provedbu Akcijskog plana, organizira sastanke i promiče Sporazum među državama koje se nalaze na njegovom području. Tehnički odbor pruža znanstvene i tehničke savjete i preporuke vezane uz Akcijski plan, provedbu Sporazuma i planirana istraživanjima. Doprinos i velika aktivnost Republike Hrvatske u provedbi AEWA Sporazuma rezultirale su činjenicom da od rujna 2009. godine dr. Jelena Kralj sa Zavoda za ornitologiju HAZU djeluje kao predsjedavatelj (Chair) Tehničkog odbora.

Nažalost, susjedne Bosna i Hercegovina te Srbija nisu potpisnice ovog sporazuma što otežava napore za zaštitu ptica u tim zemljama.

Tekst preuzet s internet portala zaštita-prirode.hr

AEWA ciljno područje