Zaštita ptice: Hrvati i Slovenci zajedno u misiji za opstanak tetrijeba – Gorski kotar / Novi list

Novi List je donio priču o prijavi projekta kojem je cilj repopulacija tetrijeba u šume Gorskog kotara na INTERREG natječaj. Prema Zakonu o zaštiti prirode, repopulacija je nadodavanje jedinki u postojeću populaciju neke vrste na nekom području u svrhu postizanja povoljnog stanja vrste. Dakle, ovdje je ideja da se dodavanjem jedinki iz uzgoja u postojeću populaciju tetrijeba radi povećanja broja jedinki. Zanimljivo u priči je da cijeli projekt “guraju” gotovo isključivo šumari i lovci. Prema Crvenoj knjizi ptica Hrvatske (str. 155. i 156.) najvjerojatniji uzroci ugroženosti tetrijeba su uređivanje šuma, krivolov te povećanje broja divljih svinja zbog pretjeranog prihranjivanja (kako tetrijeb gnijezdi na tlu tako pretjeran broj divljih svinja povećava smrtnost mladih jedinki). Isti projekt prethodno nije ostvario financiranje putem LIFE natječaja.

Vedran Lucić, Udruga BIOM

Novi list – online izdanje – Portal Novog lista

Izvor: Zaštita ptice: Hrvati i Slovenci zajedno u misiji za opstanak tetrijeba – Gorski kotar / Novi list

Tetrijeb (Tetrao urogallus), CC by David Palmer @ Flickr
Tetrijeb (Tetrao urogallus), CC by David Palmer @ Flickr

Vezane vijesti

Leave a Reply